Om oss

Bjørnang Behandlingssenter er godkjent av spesialisthelsetjenesten. Dette gir pasientene rettigheter til selv å velge behandling hos oss. Vi har helhetlig og individuell døgnbehandling.

Vi tilbyr:
» Individuell samtaleterapi
» Samtalegrupper
» Stabilieringsgrupper
» Undervisningsgrupper
» Fysisk aktivitet /turer/friluftsliv og eget treningsrom
» Kreative grupper (kunst- og musikkgrupper, verkstedgrupper, håndsverksgrupper o.l.

Blant vårt fagpersonell har vi spesialister i psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin. Som en del av vårt behandlingstilbud har vi tilgang på psykologspesialister, spesialsykepleiere, vernepleiere, arbeids- og erfaringskonsulenter, samt øvrig miljøpersonale. Vi har også tilgjengelig psykolog, sosionom, fysioterapeut og ergoterapeut.

Bjørnang har et stort utvalg i miljøterapeutiske aktiviteter, både innen- og utendørs. Behandlingssenteret er nyoppusset og moderne med skjermet beliggenhet i nydelige naturomgivelser på haugen av Skogn.

Beliggenhet

Bjørnang Behandlingssenter er lokalisert i idylliske omgivelser og tilbyr et fleksibelt behandlingstilbud for pasientene, med fokus på en helhetlig og individuell behandling av den enkelte. Bjørnang ligger kun 20 minutter fra Levanger by.

Ansatte

Heidi JohnsenDirektør KOA Psykisk HelseTelefon: +47 488 96 780heidi.johnsen@koa-as.no
Morten BorgenFagsjef KOA Psykisk HelseTelefon +47 941 85 570morten.borgen@koa-as.no
Ola SkavhaugKoordinatorTelefon +47 488 97 002ola.skavhaug@koa-as.no

Kontakt oss

Postadresse:
KOA Psykisk Helse, Bjørnang Behandlingssenter,
Storåkeren 11, 9411 Harstad

Besøksadresse:
Bjørnang Behandlingssenter, 
7620 Skogn 
» Telefon  +47 488 97 002
» 
E-post: ola.skavhaug@koa-as.no.no

Målgrupper

Vi jobber traumesensitivt, utviklings- og tilknytningspsykologisk orientert. Vi etterstreber en helhetlig tilnærming, med fokus på livsstilsendring.

Alvorlig grad av problematikk som psykose, selvmordsproblematikk, ROP, selvskading og spiseforstyrrelser er også målgrupper vi jobber med. Vår kompetanse inkluderer forståelse for høysensitivitet, og vi søker å integrere dette i utvikling av ressurser og selvaksept hos våre pasienter.

Vi gir døgnbehandling til personer med:
» Angst- og depresjonstilstander
» Traumebaserte lidelser (PTSD)
» Dissosiasjon og personlighetsproblematikk

Skreddersøm
Det er ikke pasientene som skal tilpasse seg vårt behandlingstilbud. Vi skreddersyr og tilpasser oss den enkelte og lager individuelle behandlingsplaner ut fra hver enkelt sitt ståsted. I møte med utfordringer i hverdagen utvikler vårt behandlingsteam en unik forståelse av pasientens behov.

Hvordan henvise til oss?

Henvisninger sendes direkte fra fastlegen til pasientens lokale DPS, som igjen sender en forespørsel til oss. Henvisningen må inneholde tilstrekkelig informasjon slik at spesialisthelsetjenesten har mulighet til å gjøre en god vurdering. Dette inkluderer en beskrivelse av pasientens problem, anamnese som redegjør for aktuelle lidelser, og resultater av relevante utredninger og undersøkelser. Det innebærer ikke økonomiske utlegg for den som henviser til oss.

Henvisning sendes til: KOA Psykisk Helse, Bjørnang Behandlingssenter, Storåkeren 11, 9411 Harstad.

 

KOA Psykisk Helse AS

KOA Psykisk Helse gir et landsdekkende rehabiliterings- og behandlingstilbud for unge og voksne med psykiske vansker og/eller rusproblemer. I møte med pasientens hverdagslige utfordringer utvikler vårt høyt kvalifiserte behandlingsteam en unik forståelse av pasientens behov. Den enkeltes styrker og svakheter skaper en fleksibel ramme for behandlingen. Vårt fokus er – «økt mestring for en bedre fremtid.»